Obóz Sportowy w Poraju 2021

Obóz Sportowy w Poraju 2021

Ramowy program dnia na Obozie w Poraju 2021r.*:

7.30 – 8.00 Pobudka i gimnastyka

8.00 – 8.30 Śniadanie

9.00 – 10.30 I Blok zajęć z trenerem wg tematyki (np. rolki, tenis, siatkówka, itd.)

11.00 – 12.30 II Blok zajęć z trenerem wg tematyki (np. lekkoatletyka, kajaki, gimnastyka sportowa, itd.)

13.30 Obiad

14.00 – 14.50 Siesta

15.00 – 17.00 Trening pływacki z podziałem na grupy

18.30 Kolacja

19.30 – 21.00 Zajęcia z trenerami, integracja, gry i zabawy w grupach (np. podchody)

21.30 Toaleta wieczorna

22.00 Cisza nocna

*Jest to przykładowy program, niektóre zajęcia ulegną zmianie kolejności.